Scholenactie

Ben jij ook bevreesd dat de school van jouw kind op enig moment leerlingen een coronatest laat ondergaan? Heb je het idee dat de school ook mee zal werken aan het toedienen van het coronavaccin? Wil je jouw kind tegen coronamaatregelen op school beschermen?

Doe dan mee aan onze Scholenactie.

Uitleg aanpak
Scholenactie

Ben jij ook bevreesd dat de school van jouw kind op enig moment leerlingen een coronatest laat ondergaan? Ben je ermee bekend dat de veiligheid en effectiviteit van het coronavaccin niet vaststaat en heb je het idee dat de school ook mee zal werken aan het toedienen van het coronavaccin? Wil je jouw kind tegen coronamaatregelen op school beschermen? 

Doe dan mee aan onze Scholenactie.

De Scholenactie houdt het volgende in:

De Bond heeft voor jou als ouder van een schoolgaand kind een drietal brieven opgesteld waarmee jij je tegen coronamaatregelen op school teweer kunnen stellen. Ga je met deze brieven aan de slag gaan, dan verwerf je jezelf een sterke juridische positie tegenover de school. Je bent dan niet gelijk van alle problemen verlost, omdat de schooldirecteur naar aanleiding van jouw brieven waarschijnlijk niet in ene zal besluiten om het beleid van de overheid niet langer te volgen. Hij zal waarschijnlijk ook niet willen instaan voor de veiligheid van de kinderen als het gaat om de coronamaatregelen. Wil je als ouder zekerheid over de veiligheid van je kind, dan zit er waarschijnlijk niets anders op dan hem of haar weer thuis te houden. Gebruik je de drie brieven, dan kun je deze keuze goed verdedigen tegenover de rechter, als het zover zou komen.

De Bond geeft jou als ouder ook de beschikking over afzonderlijke documenten om je tegen het dragen van een mondkapje enerzijds en het ondergaan van een coronatest en het nemen van een coronavaccin anderzijds te verzetten. Kies je ervoor deze documenten te gebruiken, dan geef je eenvoudigweg geen toestemming voor het opleggen van deze maatregelen. Stel je je zo tegenover de school op, dan laat zich dat in eerste instantie moeilijk verenigen met de route die je met de drie brieven kunt volgen. Deze brieven richten zich op het verkrijgen van een garantieverklaring van de schooldirecteur. De toon die je hierbij gebruikt is wat vriendelijker. Je kunt als ouder zelf afwegen welke route voor jou het meest passend is.

Je krijgt alle documenten gratis toegestuurd als je je bij de Scholenactie aansluit. In de e-mail die je na jouw registratie ontvangt, staan de stappen die je kunt zetten kort beschreven. De Bond kan niet voorzien in juridische bijstand in individuele zaken van ouders, maar kan jou wel op hoofdlijnen adviseren. 

De juridische specialisten van de Bond hebben de garantieverklaring overigens gebaseerd op voorbereidend werk van een welbekende collega. Zij zijn hem voor dat werk erkentelijk.

Heb je behoefte aan informatie die jou helpen om te achterhalen wat de waarheid is over het coronavirus, het mondkapje, de coronatest en het coronavaccin? Bekijk dan ons Informatiepakket Corona. In de brieven aan de schooldirecteur verwijs je ook naar de bronnen uit dit pakket. 

De Scholenactie van de Bond volgt op de Vaccin-actie, die ten doel had werknemers in de zorg te beschermen tegen vaccinatiedwang. Beide acties houden verband met de Corona-actie, waarmee de Bond alle coronamaatregelen in Nederland ongedaan wil maken en de verantwoordelijken voor deze maatregelen aansprakelijk wil stellen voor alle schade die ze daarmee veroorzaken en hebben veroorzaakt. 


 1. Je registreert op de website van de Bond enkele gegevens van jezelf. 

 2. Je ontvangt per e-mail zes documenten die je afhankelijk van jouw voorkeur kunt gebruiken. Drie brieven zijn gericht op het verkrijgen van een garantieverklaring van de schooldirecteur. Verder ontvang je de garantieverklaring voor de directeur, een brief aan de directeur waarin je voor de coronamaatregelen geen toestemming geeft en eenvrijstelling voor de mondkapjesplicht. 

 3. Je benadert andere ouders of zij ook aan de Scholenactie mee willen doen. 


 4. Je kiest of je van de schooldirecteur een garantieverklaring gaat vragen of dat je direct de toepassing van coronamaatregelen op jouw kind gaat verbieden.
 5. Je vult de ontbrekende gegevens in de brief in, je print deze uit en ondertekent die. Je print ook de garantieverklaring uit als je ervoor kiest om de brief (ook) in papieren vorm bij de schooldirecteur af te leveren.

 6.  Je levert de brief af bij de schooldirecteur of je stuurt hem een e-mail met een scan van jouw aan hem gerichte brief als bijlage. Je stuurt hem sowieso, als je voor deze route hebt gekozen, per e-mail de garantieverklaring die hij moet invullen, printen, ondertekenen en laten ondertekenen. 
 7. Krijg je geen reactie van de schooldirecteur, dan stuur je hem na 7 dagen een herinnering.
 8. Krijg je geen reactie van de schooldirecteur op jouw herinnering, dan stuur je hem tenminste 5 dagen na die herinnering de vaststelling van nalatigheid. Heb je hem de 'geen toestemming'-brief gestuurd, dan stuur je hem nog een herinnering.
 9. Je archiveert alles wat je terugkrijgt van de schooldirecteur. Dit is belangrijk bewijsmateriaal.
 10. Krijg je te maken met onaangename druk vanuit de school, of krijg je te maken met de Onderwijsinspectie, dan laat je je juridisch adviseren. Je kunt onze Servicedesk bellen voor advies, maar wij zijn niet in staat om jou in de rechtszaal te vertegenwoordigen.
 11. Je stemt alle stappen na stap 3 waar wenselijk en mogelijk af met de andere ouders die ook aan de Scholenactie meedoen. Mocht het in de communicatie met de schooldirecteur of leerkrachten spannend worden, dan sta je met elkaar sterker dan in je eentje. Zou het tot een juridische procedure komen, dan kun je daar samen met de andere ouders aan werken en kun je eventuele kosten met elkaar delen.

Aanmelding Vaccin-actie

1

Aanmelden Scholenactie

Je vult op ons aanmeldformulier enkele gegevens van jezelf in. 

2

Invullen persoonlijke gegevens

Je ontvangt een e-mail met zes documenten. In jouw brief aan de directeur vul je jouw naam en adres in en ook de gegevens die op de school en directeur van toepassing zijn.

3

Bezorgen van de brief

Je print jouw brief aan de directeur uit, ondertekent deze en levert die bij hem af. Je geeft hem, indien van toepassing, ook de garantieverklaring in papieren vorm. Je stuurt hem de garantieverklaring eveneens per e-mail, zodat hij de gegevens digitaal kan invullen en het document daarna kan printen, ondertekenen en laten ondertekenen.

Heb je nog vragen over de Scholenactie, neem dan contact met ons op.

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Zie onze privacyverklaring.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten