Belasting-actie

Vind jij het ook te gek voor woorden dat je belasting betaalt aan een overheid die je zoveel schade toebrengt? Ben jij ook van mening dat je een criminele organisatie niet langer moet financieren? Doe dan mee aan onze Belasting-actie! We hebben een geweldloze revolutie nodig om de toenemende corrupte dictatuur te stoppen.

Uitleg aanpak

Vind jij het ook te gek voor woorden dat je belasting betaalt aan een overheid die je zoveel schade toebrengt? Ben jij ook van mening dat je een criminele organisatie niet langer moet financieren? Doe dan mee aan onze Belasting-actie! We hebben een geweldloze revolutie nodig om de toenemende corrupte dictatuur te stoppen.

De oplossing: stuur een brief (‘Juridische Kennisgeving met Eis’) naar de directeur-generaal van de Belastingdienst waarin je aangeeft te stoppen met belasting betalen, tenzij hij sluitend bewijs levert voor de rechtmatigheid van de coronamaatregelen. Doet hij dit niet, dan spant de Bond een rechtszaak tegen hem aan. 

De schade die de overheid toebrengt aan de Nederlandse bevolking is ontoelaatbaar groot geworden. De onrechtmatige coronamaatregelen zijn het duidelijkste voorbeeld van overheidsbeleid dat Nederlanders schaadt. De Bond heeft de zogeheten autoriteiten vanaf het begin gewaarschuwd voor de ongekende economische, sociale, psychische en later ook fysieke schade die de coronamaatregelen zouden veroorzaken. (Zie de brieven van de Bond aan onder anderen Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel.) De feitelijke grondslag voor deze coronamaatregelen ontbrak en ontbreekt nog altijd. Niettemin zijn de maatregelen doorgezet, versterkt en uitgebreid. De desastreuze gevolgen daarvan voor de Nederlandse bevolking worden meer en meer duidelijk. Gezien de schade die de Nederlanders door de coronamaatregelen lijden en het feit dat deze maatregelen met belastinggeld worden gefinancierd, is het immoreel om nog langer belasting te betalen.

De Bond heeft een brief voor de directeur-generaal van de Belastingdienst opgesteld waarin de ondertekenaar te kennen geeft dat hij niet langer belasting zal betalen, omdat de Belastingdienst misdrijven tegen de menselijkheid financiert en daarmee feitelijk een criminele organisatie is. De directeur-generaal krijgt 30 dagen de tijd om in totaal 19 kritische stellingen over de coronamaatregelen met dwingend bewijs te ontkrachten. Stuurt hij in het geheel geen reactie of komt hij met een niet-onderbouwde of anderszins onvoldoende onderbouwde weerlegging van die stellingen, dan verklaart de ondertekenaar zijn gedane belastingaangifte(n) van rechtswege nietig, wat inhoudt dat hij zich met terugwerkende kracht vanaf 24 februari 2020 ontslaat van het betalen van belasting aan de Belastingdienst. Komt het zover, dan worden bij de hoogste bestuurder van de directeur-generaal 16 eisen neergelegd die niet alleen betrekking hebben op de coronamaatregelen, maar ook op kwesties als de financiering van terroristische organisaties, de verspreiding van misinformatie en desinformatie door publieke omroepverenigingen, het terugvorderen van de onrechtmatige BTW op energieheffing en de verlening van woonvoorrang op de woningmarkt.

Als de directeur-generaal de stellingen niet met dwingend bewijs ontkracht, dan spant de Bond namens alle actiedeelnemers een rechtszaak tegen hem aan. Door er een collectieve actie van te maken, staan de actiedeelnemers sterker in hun weigering om belasting te betalen dan wanneer ze dit op individuele basis zouden doen.

Dit moet je weten en doen om deel te nemen aan Belasting-actie:

  1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken draagt de verantwoording om de Juridische Kennisgeving met Eis van jou en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij de directeur-generaal van de Belastingdienst.
  2. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers op te treden wanneer een rechtszaak tegen de directeur-generaal van de Belastingdienst moet worden aangespannen. De inzet van advocaten en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.
  3. Je doet de Bond voor deze actie een eenmalige bijdrage van € 29,-. Je hoeft geen lid te zijn van de Bond om deel te kunnen nemen.
  4. Je meldt je aan met het aanmeldformulier via de knop onderaan deze pagina. Je voert je gegevens in en krijgt geautomatiseerd de Juridische Kennisgeving die je digitaal kunt ondertekenen. Van het document ontvang je een kopie.
  5. Bewaar de ondertekende Juridische Kennisgeving met Eis goed als bewijslast. Deze heb je nodig om juridisch aanspraak te kunnen maken op een eventuele schadevergoeding.
  6. Onze doelstelling is de financiering van criminele overheidspraktijken te stoppen en daarmee deze praktijken te beëindigen.

Met de financiële middelen die we uit de bijdragen van de deelnemers aan de Belasting-actie verkrijgen, willen we de Nationale Bond tegen Overheidszaken laten uitgroeien tot een grootse volksbeweging die de rechten beschermt van mensen tegen onrechtmatige wanpraktijken van de overheid en organisaties die daarmee samenwerken.

Wil je meer informatie over de Belasting-actie? Klik dan hier.

Hoe doe ik mee?

1

Aanmelden Belasting-actie en controleren gegevens

Je vult op ons aanmeldformulier enkele gegevens van jezelf in. Controleer goed of deze gegevens juist zijn. Heb je dit gedaan, dan ga je over tot het betalen van de eenmalige bijdrage van € 29,-.

2

Digitaal ondertekenen en betalen

Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van de deelname inclusief de machtiging en de Juridische Kennisgeving met Eis.

3

Bezorgen van de Juridische Kennisgeving met Eis

De Juridische Kennisgeving met Eis door een deurwaarder afgeleverd bij de directeur-generaal van de Belastingdienst.

Met de bijdrage van € 29,- ben je nog geen lid van de Bond. Wil je lid worden, klik dan hier.

Heb je nog vragen over de Belasting-actie? Klik dan hier.

Vind je op onze V&A-pagina geen antwoord op jouw vragen? Neem dan contact met ons op. 

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Zie onze privacyverklaring.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten