web templates free download

Volgende stap op weg naar schadeclaim 5G-actie

Bond Overheidszaken wordt vereniging

Gepubliceerd: 27 november 2019

De Nationale Bond tegen Overheidszaken wordt een vereniging. Dit heeft Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, bekendgemaakt. De oprichting van de vereniging vindt plaats voordat de Bond een collectieve schadeclaim inzake 5G indient.    

De bekendmaking volgt op enige onrust die is ontstaan over de rechtsvorm van de Bond, die nu nog een eenmanszaak is. Zwarts is zijn Bond enkele jaren geleden begonnen naar aanleiding van het conflict dat hij heeft met VGZ en de vele misstanden die hij constateerde in de samenleving. De eenmanszaak was destijds voor hem de beste, meest praktische rechtsvorm. Hij richtte ook een stichting op, de Act 4 Freedom Foundation. ‘De Bond bedacht ik als vlag voor mijn strijd met de misstanden tegen de overheid’, zegt Zwarts. ‘De stichting zette ik op ter ondersteuning van de Bond. Van daaruit kon ik formeel handelen en voorkomen dat bij financiële inkomsten btw moest worden afgedragen.’ De Act 4 Freedom Foundation heeft tot doel een internationale beweging op gang te brengen die wanpraktijken van overheden beëindigt.   

Deelnemers aan de aansprakelijkheidsactie inzake 5G hebben aan de Act 4 Freedom Foundation hun bijdrage betaald. Nu de stichting door deze actie serieuze inkomsten heeft gegenereerd, is het mogelijk om een vereniging op te richten die de eenmanszaak kan vervangen. Deze omzetting was altijd al de bedoeling, zegt Zwarts. Hij verbaast zich erover dat mensen die jurist zijn, of zich opwerpen als juridisch expert, het bestaan van de eenmanszaak hebben aangegrepen om zijn goede werk in twijfel te trekken. ‘Op zich begrijp ik het wel dat die eenmanszaak vragen oproept bij mensen. We hadden er goed aan gedaan als we aan het begin van onze 5G-actie duidelijk hadden gemaakt dat de Bond een eenmanszaak is en dat die op termijn in een vereniging zou worden omgezet.’   

Wat hem verbaast is dat een jurist die het bestaan van de eenmanszaak heeft ‘ontdekt’, de conclusie trok dat Zwarts een rechtszaak vanuit zijn eenmanszaak zou gaan voeren. ‘Dat zou echt oliedom zijn, want dan zouden de deelnemers aan onze actie persoonlijk aansprakelijk zijn als een rechtszaak in ons nadeel zou uitpakken. En niet alleen zij, ikzelf ook.’ Het zou sowieso juridisch onmogelijk zijn geweest om vanuit een eenmanszaak een collectieve schadeclaim in te dienen.  

Het was volgens Zwarts logisch geweest als de betreffende jurist contact met hem had opgenomen. In plaats daarvan werden op sociale media voorbarige conclusies gepresenteerd, die vervolgens een eigen leven gingen leiden. De website van de Nationale Bond tegen Overheidszaken vermeldt dat mensen niet zelf aansprakelijk kunnen worden gesteld mocht een eventuele rechtszaak nadelig uitpakken. Deze verklaring van vrijwaring van financiële aansprakelijkheid krijgen de deelnemers schriftelijk per e-mail bij het definitieve akkoord extra bevestigd. Dat er toch twijfels ontstonden, betreurt Zwarts. Hij wijst op de mogelijkheid dat overheidstrollen de goedbedoelde en voor de overheid bedreigende 5G-actie willen frustreren met tactieken van verdeel en heers.   

Behalve financiële middelen had Zwarts voor de oprichting van de vereniging ook voldoende mensen nodig die hij vertrouwt en met wie hij goed kan samenwerken. Die mensen heeft hij na jarenlang selectief te zoeken, mede via het werk dat vrijwilligers voor de 5G-actie hebben verricht, gevonden. Deze vrijwilligers wisten allang van Zwarts’ plannen om naar een vereniging over te gaan. Het was en is de bedoeling dat de vereniging per 1 januari 2020 wordt opgericht. De statuten zijn klaar en zullen binnenkort notarieel worden gedeponeerd. Dit zal hoe dan ook gebeuren voordat de aansprakelijkheidsbrieven inzake 5G bij de telecomproviders worden afgeleverd. De statuten zullen direct na het depot op de website van de Bond gepubliceerd worden.  

Het aankomend bestuur van de Nationale Bond tegen Overheidszaken beraadt zich op manieren om de communicatie via sociale media, met leden, deelnemers aan aansprakelijkheidsacties en overige geïnteresseerden te verbeteren. Op Facebook heeft de Bond geen enkel eigen communicatiekanaal. Facebook heeft Zwarts de toegang tot het eigen account van de Bond ontzegd. Het lukt hem niet om op het zogenaamd vrije platform een nieuw account voor zichzelf aan te maken. Zwarts: ‘Het is censuur, ik zou niet weten wat het anders zou moeten zijn. Ook in deze kwestie gaan we juridische actie ondernemen.’   

Wanneer Facebook juridische stappen van de Bond kan verwachten, is nog niet bekend. Vanwege het grote succes van de 5G-actie hebben Zwarts en zijn vrijwilligers hun handen vol aan het verwerken van alle aanmeldingen voor deze actie. Vanzelfsprekend moet dit zeer zorgvuldig gebeuren. Zwarts vraag hiervoor begrip.   

Hoeveel mensen zich uiteindelijk bij de 5G-actie hebben aangesloten zal bekend gemaakt worden als de actie is voltooid. Zwarts: ‘Idealiter kunnen we over twee weken het definitieve aantal deelnemers bekend maken. Omdat het nog even duurt voordat we alles verwerkt hebben, kunnen aanmeldingen nog tot en met 4 december worden ingediend.’  

Mensen die zich willen aanmelden kunnen dat doen op de website van de Bond: https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html.

NBO zoekt vrijwilligers

Aansprakelijkheidsactie 5G
mogelijk ook in België

Gepubliceerd: 18 oktober 2019

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft plannen om een afdeling in België te openen. De Bond, die in Nederland een belangrijke strijd levert tegen 5G, bereikt vanuit België verzoeken om samenwerking. Daar wil de Bond op deze manier gehoor aan geven.  

‘Wij zijn niet in staat om zelf alles in België te runnen en dat zou ook niet wenselijk zijn’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. De Belgische afdeling moet een zelfstandig orgaan worden dat onder de eindverantwoordelijkheid van de Bond opereert. De Bond stelt zijn expertise beschikbaar, maar alleen als zich in België een groep mensen heeft aangediend die capabel is om bepaalde taken uit te voeren. In het team moeten één of meer personen zitten met een goede kennis van het Belgisch civiel recht en strafrecht. Dit hoeven geen mensen te zijn die een opleiding tot jurist hebben gevolgd, als ze in deze rechtsgebieden maar goed de weg weten. Daarnaast moet het team sowieso bestaan uit een of meer personen met een hoge schrijfvaardigheid. ‘Het liefst iemand met een journalistieke achtergrond’, aldus Zwarts. 

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om in Nederland een serieuze factor te worden in het tegenhouden van 5G. Dit mobiele netwerk vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid en persoonlijke levenssfeer van iedereen die eraan wordt blootgesteld. De Bond is daarom in Nederland een aansprakelijkheidsactie begonnen tegen telecomproviders, politici en ambtenaren. Meer dan vierduizend mensen hebben zich tot nu toe voor deze actie aangemeld. Als zij daadwerkelijk deelnemer aan de actie worden, dan krijgen de telecomproviders, als zij 5G gaan aanbieden, te maken met een claim van tenminste 2,8 miljard euro op jaarbasis. Zwarts: ‘Zoiets kunnen we ook in België realiseren, dat weet ik zeker.’ 

Mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen dat doen door een berichtje te sturen naar info@bondoverheidszaken.nl.  


Aansprakelijkheidsactie tegen 5G groot succes

Miljardenclaim tegen telecombedrijven

Gepubliceerd: 3 oktober 2019

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om een imposante claim bij de telecomindustrie neer te leggen wanneer die bij haar voornemen blijft om 5G uit te rollen. De Bond heeft het aantal van 1.429 deelnemers aan zijn aansprakelijkheidsactie bereikt, wat neerkomt op een potentiële claim van 1 miljard euro op jaarbasis.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) geeft mensen die zich zorgen maken over 5G een middel in handen om de telecomproviders hard op de vingers te tikken. De overheid en telecombedrijven willen 5G introduceren zonder dat de bevolking hierom heeft gevraagd en zonder dat zij eerlijke informatie over de nadelen en risico’s van het nieuwe mobiele netwerk hebben verstrekt. De Bond heeft nu een juridisch document opgesteld waarmee mensen te kennen kunnen geven dat zij geen toestemming geven voor de introductie van 5G. De overheid en telecombedrijven kunnen dan niet meer zeggen dat de bevolking daar stilzwijgend mee akkoord is gegaan. ‘Zodra de telecomproviders 5G activeren, hebben zij een verbintenis met iedereen die onze aansprakelijkheidsbrief naar deze bedrijven heeft gestuurd’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de NBO. Onderdeel van die verbintenis is een vergoeding van 500 euro voor elke dag dat 5G actief is. Daar bovenop komt een vergoeding van 1.000 euro wanneer het 5G-netwerk zich binnen een straal van 250 meter van iemands woning bevindt. Volgens Zwarts betreft het hier gangbare dagvergoedingen. De methode die de NBO hanteert is gebaseerd op eerder succes in rechtszaken van de Bond tegen zorgverzekeraars.

Het aantal mensen dat aan de aansprakelijkheidsactie wil meedoen, overtreft de verwachtingen van Zwarts. Hij dacht te kunnen rekenen op 500 deelnemers en hoopte de 2.000 te kunnen bereiken. ‘Dat zou echt een stunt zijn, dacht ik. Maar nu lijkt het erop dat we het gaan flikken ook! En ik denk dat we nog hoger gaan uitkomen.’ Op vrijdagavond 27 september startte de actie en op donderdag 3 oktober werd het genoemde aantal van 1.429 deelnemers bereikt – in minder dan een week . ‘Als we zo doorgaan, hebben we het straks echt over een miljardenclaim tegen de telecom. Dat zou fantastisch zijn, de industrie kan dan werkelijk niet meer om ons heen. Een schadepost van tientallen miljoenen kunnen die telecomproviders nog op de koop toenemen. Maar als er miljarden worden geëist, ja dan hebben ze een serieus probleem.’

Het succes van de NBO is opmerkelijk, omdat de Bond zeer weinig middelen tot zijn beschikking heeft om de aansprakelijkheidsactie te promoten. Facebook heeft Zwarts de toegang tot het account van de Bond ontzegd en toen hij een nieuw account wilde openen, maakte het techbedrijf dat onmiddellijk ongedaan. ‘Kennelijk doen we iets waar de gevestigde orde niet blij mee is’, lacht Zwarts. De censuur deert hem niet. ‘We bieden iets waar kennelijk veel mensen behoefte aan hebben en dat vindt zijn weg, ook als Facebook of wie dan ook daar niet blij mee is.’ De website van de NBO is verouderd en Zwarts bereikt geluiden dat sommige mensen zich daardoor laten afschrikken. ‘Die vertrouwen de Bond daarom niet helemaal. Ik kan dat wel begrijpen.’ Dat betekent, aldus Zwarts, dat de Bond een grotere groep geïnteresseerden zal aanspreken zodra de website een opknapbeurt heeft gehad. ‘We proberen dat nu zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.’

De aansprakelijkheidsactie van de NBO loopt van 27 september tot en met 31 oktober. De Bond gaat binnenkort ook politici en ambtenaren aanpakken. Zwarts benadrukt dat het eerste doel van de actie is om de introductie van 5G te blokkeren. Als het tot dagvaarding van de telecomproviders komt, dan zal de NBO behalve de dagvergoedingen óók het stopzetten van 5G eisen.

Voor meer informatie over de aansprakelijkheidsactie, klik 5G Aansprakelijkheid.


NBO pakt eerst telecomproviders aan

Aansprakelijkheidsactie tegen 5G van start

Gepubliceerd: 27 september 2019

Zoals je misschien weet zijn KPN, T-Mobile en Vodafone momenteel druk bezig met voorbereidingen om 5G uit te rollen. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een mooi geschenk voor ons, omdat het ons in staat zal stellen een film in twee seconden te downloaden op onze mobiele telefoon. Ook kunnen we daardoor straks in slimme auto’s rijden.

Zoals je misschien ook weet, is dit maar één kant van de zaak. De elektromagnetische straling die bij het gebruik van 5G vrijkomt, is waarschijnlijk slecht voor je gezondheid. In Maastricht wordt 5G getest en daar vluchten mensen hun huis uit vanwege de gezondheidseffecten die zij ervaren. Het 5G-netwerk gaat bedrijven en overheid in staat stellen om jouw gedrag in belangrijke mate te monitoren, wat een verregaande inbreuk betekent op jouw persoonlijke levenssfeer. Het 5G-netwerk kan zelfs gebruikt worden om energie als wapen tegen jou in te zetten. Is dit alles nieuw voor je, bezoek dan Stralingsbewust.info voor meer informatie.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft de afgelopen maanden een grote inspanning geleverd om iets voor te bereiden waarmee we de introductie van 5G kunnen blokkeren. Wij menen dat de bedreiging van 5G voor het welbevinden van mens, dier en plant dermate groot is, dat het blokkeren van 5G het enig juiste is om te doen. We hebben een aansprakelijkheidsbrief opgesteld waarmee we de telecomproviders serieus in het nauw kunnen brengen. De methode die we met de brief hanteren, is gebaseerd op ons eerdere succes inzake de Zorgverzekeringswet.

Ik roep je bij deze op om je bij onze actie aan te sluiten. Wij denken dat een deelname van duizenden mensen aan deze actie absoluut mogelijk is, mede afgaande op alle lokale initiatieven, petities, demonstraties, uitingen op sociale media en dergelijke over 5G. Zouden er inderdaad zoveel mensen aan onze actie meedoen, dan bezorgen we de telecomproviders een groot probleem. Sowieso hebben de directeuren van deze bedrijven straks aansprakelijkheidsbrieven op hun bureau liggen waar ze niet omheen kunnen. Maar liggen op dat bureau straks duizenden brieven, dan loopt onze gezamenlijke claim in de miljarden euro’s. Reken maar dat in de bestuurskamers dan paniek uitbreekt!

Klik 5G Aansprakelijkheid voor meer informatie over onze actie. De actie loopt van 27 september t/m 31 oktober. Binnenkort gaan we ook de politici aanpakken.

Meld je NU aan! En breng dit bericht vooral ook onder de aandacht van vrienden, familie, buurtgenoten, mensen die je kent van de sportclub, je werk, etc. We kunnen een doorbraak bereiken, maar dan moeten we wel voor een beetje massa zorgen!

O ja, Facebook heeft het nodig gevonden om ons de toegang tot ons eigen account te ontzeggen. Het openen van een tweede, vervangende pagina heeft Facebook onmiddellijk tegengehouden. Je kunt ons enorm helpen door zélf onze informatie op sociale media te delen. Laat de gevestigde orde maar zien hoe wij over censuur denken!

Met hartelijke groet,

Jordy Zwarts

Voorzitter Nationale Bond tegen Overheidszaken


Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
K.v.K. 67534783

Nationale Bond tegen Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
K.v.K. 65530543

Voorzitter

Dhr. J. (Jordy) Zwarts