Home

Home

Over ons...Nationale Bond tegen Overheidszaken behartigt de belangen van onze veiligheid, ouderen, zorg, pensioenen, welvaart en democratie gebaseerd op Westerse culturele normen & waarden uit belang van ons mooie landje...


* Door een internationaal collectief te vormen, zullen we onze democratie herstellen, de belangen van de Westerse culturele normen & waarden vertegenwoordigen en een einde maken aan het corrupte ondemocratische wanbeleid.


* N.B.O. Nederland brengt het protest bij u thuis waardoor u makkelijk kan deelnemen aan alle collectieve aangiftes, aanklachten, petities, schadeclaims, wetsvoorstellen, onafhankelijke onderzoeken, landelijke demonstraties & stakingen tegen Overheidsbeleid op lokaal, nationaal & internationaal niveau. Onze Overheid heeft een onafhankelijke waakhond nodig, die de belangen van de burgers vertegenwoordigt en verdedigt.


* Als individu bent u kansloos tegenover de Overheid die met ondemocratische wetten & bureaucratie zichzelf beschermt. Als collectief kunnen we de bestuursrechtelijke wetten die onze burgerrechten schenden met het plegen van strafbare feiten bestrijden.


* Kan of wilt u om wat voor redenen dan ook niet demonstreren op een bijveldje waar uw stem toch niet wordt gehoord.


* Bestrijd als collectief ondemocratisch wanbeleid, corruptie en doofpotten.


* Heeft u het vertrouwen in de overheid verloren en bent u het ondemocratische wanbeleid zat, stop dan met klagen op social media waar uw stem niets verandert. Door samen een collectief te vormen kunnen wij samen een tegenwicht bieden tegen de Overheid.


* Beseft u dat ondemocratisch afgesloten wetten & verdragen die in strijd zijn met het landsbelang door burgers zijn gemaakt en dus ook te allen tijde weer aangepast kunnen worden? De Overheid is niets meer dan een "door burgers ingehuurde uitvoeringsorganisatie", waarvan de salarissen & kosten gefinancierd worden door de belastingbetaler.


* Bespaar uzelf een hoop onnodige ergernissen, tijdsverspilling, dure advocaat- & gerechtskosten voor zaken waarin u als individu kansloos bent. N.B.O. zal namens het collectief de beste juristen & deskundigen inschakelen en de verantwoording dragen voor alle juridische- & gerechtelijke kosten.


* Barmhartigheid is een terechte goedheid die met verstand beleden moet worden maar nooit ten koste mag gaan van de belastingbetaler - die de barmhartigheid ook financiert! - Ons landje is helaas niet groot genoeg om de hele wereld op te vangen, ook zijn onze financiële middelen beperkt. Wij moeten er dus samen voor waken dat ons mooie landje niet failliet gaat.


* N.B.O. Nederland is onderdeel van Act 4 Justice Organization / Act 4 Freedom Foundation en distantieert zich van elke vorm van extremisme en geweld!

KvK: 65530543

Bank: NL41 BUNQ 2033 6428


Copyright © N.B.O. Nederland 2016