Griepprikactie

Trek jij ook de beweringen van de overheid in twijfel dat inentingen veilig en effectief zijn? Houd jij het ook voor mogelijk dat vaccins schade aan iemands gezondheid kunnen toebrengen?

Doe dan mee aan onze Griepprikactie.

Uitleg aanpak
Griepprikactie

Trek jij ook de beweringen van de overheid in twijfel dat inentingen veilig en effectief zijn? Houd jij het ook voor mogelijk dat vaccins schade aan iemands gezondheid kunnen toebrengen? Ben jij er ook mee bekend dat in de Verenigde Staten al 4,4 miljard dollar is uitgekeerd aan mensen van wie is aangetoond of beweerd dat ze door vaccins schade hebben opgelopen?

Doe dan mee aan onze gratis Griepprikactie! 

De Griepprikactie houdt het volgende in:

Als je een uitnodiging voor het halen van de griepprik hebt ontvangen, dan is het je misschien opgevallen dat de brief niet door jouw huisarts is ondertekend, maar wel zijn naam vermeldt. De brief suggereert van de huisarts zelf afkomstig te zijn, maar het is zeer de vraag of dat zo is. De overheid lijkt verantwoordelijk te zijn voor de verzending van de brief en dat roept de vraag op of de huisarts wel achter de inhoud van het schrijven staat.

De brief bevat onder andere beweringen dat de griepprik de beste bescherming is tegen griep, dat griep heel besmettelijk is, dat griep ernstige gevolgen heeft, dat iemands gezondheid na de griep minder goed kan blijven, dat iemand met de griepprik ook anderen beschermt, dat iemand door de griepprik ongeveer 40% minder kans op griep heeft en dat als iemand toch griep krijgt, diegene minder ernstig ziek wordt. Wij zijn van mening dat de websites waarnaar de brief verwijst niet de sluitende wetenschappelijke bewijzen bevatten die deze beweringen zouden moeten onderbouwen.

  1. Je registreert op de website van de Bond enkele gegevens van jezelf en je huisarts. 

  2.  Je ontvangt per e-mail een speciaal voor jou aangemaakte brief waarin je de huisarts vraagt of hij de volledige verantwoordelijkheid neemt en aansprakelijkheid accepteert voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik. Je huisarts heeft jou uitgenodigd (of niet) voor het halen van die griepprik en daarom stel je hem deze vraag. 
  3. Je print de brief uit en ondertekent die.

  4. Je levert de brief bij je huisarts af. Hoe je dit moet doen, staat in de e-mail waarin de brief was meegezonden.
  5. Je ontvangt een e-mail van de Bond en laat vervolgens weten wat de reactie van je huisarts is geweest.
  6. De Bond maakt publiekelijk bekend dat een substantiële groep huisartsen niet wenst in te staan voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik. Dit betekenisvolle feit creëert kansen voor politiek-bestuurlijke en juridische correcties van het huidige vaccinatiebeleid. Het feit beëindigt de schijn van consensus en eensgezindheid die onder betrokkenen en deskundigen over vaccinaties zouden bestaan.
  7. Je hebt eraan bijgedragen dat de Bond op enig moment kan optreden tegen de toenemende druk van de overheid om inentingen te accepteren. Ook andere organisaties kunnen hun voordeel met het feit doen.
  8. Je hebt de Bond geholpen aan bewijsmateriaal voor de rechtszaken die hij zal aanspannen in het kader van de Corona-actie.

Let op: het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het leven van jouw huisarts moeilijk te maken. De bedoeling is hem te dwingen zijn standpunt over vaccinaties kenbaar te maken, zonder dat hem dit kan worden aangerekend door collega’s of ambtenaren die de vaccinatieprogramma’s opstellen. Jouw huisarts kan moeilijk worden verweten dat hij van jou als deelnemer aan de Griepprikactie een brief heeft ontvangen. Hem kan evenmin worden verweten dat hij, zoals de Bond verwacht, ervoor kiest om niet in te staan voor de veiligheid en effectiviteit van de griepprik. De farmaceutische industrie is verantwoordelijk voor de inhoud van het vaccin, niet jouw huisarts.

Tegelijkertijd is bekend dat vaccins bijwerkingen kunnen hebben en dat de industrie er schuld aan heeft dat in de Verenigde Staten 4,4 miljard dollar is uitgekeerd aan (beweerde) slachtoffers van inentingen. Alleen al om deze redenen treft jouw huisarts in recht en rede geen enkele blaam als hij de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor vaccinaties afwijst.

Deze Griepprikactie volgt op onze eerdere Corona-actie. De Corona-actie is erop gericht alle coronamaatregelen in Nederland ongedaan te maken en de verantwoordelijken voor deze maatregelen aansprakelijk te stellen voor alle schade die ze daarmee veroorzaken en hebben veroorzaakt.

Aanmelding Griepprikactie

1

Aanmelden bij de Griepprikactie

Je registreert op de website van de Bond enkele gegevens van jezelf en je huisarts.

2

Uitprinten van brief voor huisarts

Je ontvangt per e-mail een speciaal voor jou aangemaakte brief. Je print deze uit en ondertekent die.

3

Afgeven van brief aan huisarts

Je levert de brief bij je huisarts af. Hoe je dit moet doen, staat in de e-mail waarin de brief wordt meegezonden.

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Zie onze privacyverklaring.

Stichting

Act 4 Freedom Foundation

info@act4freedomfoundation.org
Statuten

Vereniging

Nationale Bond Overheidszaken

info@bondoverheidszaken.nl
KVK 76895319
Algemene voorwaarden
Statuten